افتخار آفرینی ورزشکاران کاشمری در مرحله سوم المپیاد ورزش های کلاسیک منطقه دو خراسان رضوی 

دو تیم بانوان و آقایان شهرستان به  مرحله سوم المپیاد ورزش های کلاسیک منطقه دو خراسان رضوی با شعار (( ورزش آری، اعتیاد هرگز)) تحت عنوان جام دهیاریها استان درتاریخ پنجشنبه دوم دی ماه ۱۳۹۵ به میزبانی شهرستان گناباد اعزام گردید.این سری از مسابقات با حضور تیمهای ورزشی در رشته های والیبال،کبدی ،پینگ پنگ،شطرنج و دومیدانی ماده های دو ۲۰۰۰، پرش جفت پا ، پرتاب وزنه در محل دهستان روشناوند از بخش مرکزی گناباد برگزار گردید.و در پایان در رشته های آقایان نتایج زیر بدست آمد؛ والیبال : رشتخوار اول ،کاشمر دوم،گناباد سوم ،دومیدانی : کاشمر اول (جواد صادق نژاددهمیانی دو ۲۰۰۰ متر) پرش جفت جوادنوروزی و پرتاب وزنه میلاد صادقی

پینگ پنگ ؛ گناباد اول،کاشمر دوم ( حمید علیپور قوژدی – علی علیپور قوژد – حسین حسن نژاد قوژد )

شطرنج ؛ کاشمر اول ( حجت اله اسفندیاری – رضا شکاری – مرتضی سالارزاده قوژدی) گناباد دوم و رشتخوار سوم

کبدی : رشتخوار اول ، کاشمر دوم ، گناباد سوم

ودر رشته های بانوان : والیبال ؛ کاشمر اول و گناباد دوم – پینگ پنگ که به صورت انفرادی برگزارشد مقام اول و دوم و سوم از گناباد بود . دومیدانی ماده ۱۰۰۰متر گناباد اول و کاشمر دوم – پرتاب وزنه کاشمر اول و گناباد دوم

پرش جفت کاشمر اول و گناباد دوم و رشتخوار سوم – شطرنج انفرادی نفراول دوم کاشمر و سوم گناباد  کبدی گناباد اول و کاشمر دوم .