مراجعان محترم می توانند جهت برقراری ارتباط با اداره ورزش وجوانان شهرستان کاشمر و جهت آگاهی از برنامه ها، مسابقات ورزشی ، برگزاری دوره های آموزشی و کسب اطلاع از خدمات مختلف اداره ورزش و جوانان و… به آدرس ذیل مراجعه و یا با شماره تلفن  قید شده تماس بگیرند.

ضمناً میتوانند گزارشات و اخبار ورزشی خود را به آدرس پست الکترونیکی info@kashmarsport.ir ارسال نمایند.

آدرس: استان خراسان رضوی -کاشمر- خیابان خرمشهر – اداره ورزش و جوانان شهرستان  کاشمر کد پستی : ۹۶۷۱۹۵۱۴۱۷

تماس مستقیم با رئیس اداره :                   ۵۵۲۳۰۸۱۲-۰۵۱

تلفن تماس اداره :                                 ۵۵۲۳۰۸۱۳-۰۵۱

دورنگار (فکس) :                                  ۵۵۲۳۹۳۶۷-۰۵۱

مجموعه ورزشی شهید چمران:

مجموعه ورزشی انقلاب:

مجموعه ورزشی امام علی (ع)  :                                ۵۵۲۵۴۵۵۴    

مجموعه ورزشی آزادی(هیأت فوتبال)  :                       ۵۵۲۲۳۴۴۱۷  

 استخر سر پوشیده کوثر :                       ۵۵۲۳۰۴۵۲