جلسه تودیع و معارفه رییس هیات بومی محلی شهرستان کاشمر برگزار گردید.

جلسه تودیع آقای عیسایی،رئیس اسبق هیات بومی محلی شهرستان درتاریخ ۱۳ دی ماه با حضور بخشدار محترم بخش کوهسرخ و  جمعی از ورزشکاران،دهیاران وخبرنگارصدا وسیمای خراسان رضوی درمحل اداره ورزش وجوانان برگزار گردید.در این جلسه شایگان ریاست اداره ورزش،ضمن ارزوی سلامتی و بهروزی برای جناب عیسایی،از زحمات چندین ساله ایشان درعرصه ورزش روستایی تقدیر و تشکر نمودند.ایشان عملکرداین هیات رامطلوب ارزیابی کردندوخواستار ادامه همکاری جناب عیسایی دراین عرصه شدند.آقای رمضانی بخشدار کوهسرخ نیز درسخنانی به مقوله اهمیت ورزش های بومی محلی ،پرداخت و پیشنهاداتی در خصوص ثبت بازیهای محلی و سایر برنامه هایی که میشود دراین زمینه انجام دادبیان فرمودند در ادامه جلسه آقای یوسفی به عنوان رییس جدید هیات بازیهای بومی محلی معرفی گردیدندوضمن ایرادسخنانی،خواستار همکاری تمامی اعضا هیات،ورزشکاران ودهیاری های شهرستان دربرنامه های اینده گردیدند.مهندس یوسفی،هم اکنون به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری مشغول به خدمت می باشدندکه انتظار میرود با توجه به زمینه کاری ایشان، بتواننددر همه زمینه ها در هیات بومی محلی فعالیت و مثمر ثمر باشند.

photo_2016-10-01_09-52-56