جلسه حل مشکلات استادیوم ورزشی و زمین چمن شهدای روستای عارف اباد برگزار گردید.

جلسه حل مشکلات استادیوم ورزشی و زمین چمن شهدای روستای عارف اباد درمحل اداره در تاریخ ۱۴ دی ماه برگزار گردید.در این جلسه که حجه الاسلام خلیلی ریاست محترم اداره اوقاف شهرستان نیز حضور داشتند ضمن همفکری با دهیار و اعضای شورای روستا ، مشکلات اب و کمبود های زمین چمن موردبررسی قرار گرفت که از طرف واقف ورزشی اقای عباس ترشیزی به همین منظور اب چاه کشاورزی وقف گردید.

شایگان ریاست اداره ورزش وجوانان ضمن تقدیر ازاین حرکت کشاورز عزیز،ابراز امیدواری کرد همانگونه که کاشمر در زمینه وقف سرامد میباشد در عرصه وقف ورزشی و لزوم توجه به ان نیز،اقدامات موثری در اینده توسط خیرین و مسیولین امر انجام گردد.در این جلسه بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان نیز حضور و برحل این مسئله تاکید ویژه ای فرمودند.

photo_2017-01-04_23-01-53