جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در کاشمر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کاشمر  با موضوع نقش استفاده از ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی برای حل بیکاری جوانان شهرستان و کار آفرینی  با حضورفرماندار رئیس ستاد، رئیس اداره ورزش و جوانان؛ دبیرستاد ودیگر اعضای ستادشهرستان درفرمانداری برگزار شد.در ابتدای جلسه آقای فرهادی فرماندار محترم ضمن تقدیر و تشکر از حضور به موقع بیان نمود جلسه ساماندهی امور جوانان می بایست هر ماهه برگزار گردد.و همه ارگانها به ویژه آموزش و پرورش ودانشگاهها برای حل مشکل بیکاری جوانان همکاری داشته باشند.و همچنین اظهار کرد مهمترین بخش زندگی جوانان سلامت جسمی است به همین دلیل حوزه جوانان دروزارت ورزش وجوانان قرار گرفته است.و در ادامه سرکار خانم پالایی مشاور فرمانداردر اموربانوان گفت به لحاظ اینکه بحث بومی سازی و بررسی و رفع مشارکت منطقه ترشیز می بایست دقیق تر انجام گیرد. و همچنین دکتر عاقل رئیس مرکز نوآوری شهرستان در خصوص رفع مشکل بیکاری ونقش ادارات و نهادهای شهرستان  گفت ادارات می توانند با بررسی و پژوهش و با کمک و حمایت کارشناسان خود نسبت به ارائه راهکارهایی به جوانان چراغ راه آنان باشد .و در پایان مهندس شایگان دبیر جلسه اظهار کرد با توجه به تعامل و همکاری ادارات سطح شهرستان انشالله امید داریم هر یک از ادارات نسبت به کمک و حمایت از جوانان جویای کار قدمهایی مثبت بر دارند.

photo_2016-12-28_00-24-36