نخستین دوره ی انتخابات مجامع استانی سازمانهای مردم نهاد جوانان فراخوان نامزدهای انتخاباتی سمن های مجوز دار برگزار می گردد.

آخرین مهلت ۱۸ دی ماه

untitled untitled2